יום ג', ח’ באייר תשפ”א
קרא עוד...
תשלחו תגובה של התשובה שלכם כעבור יום נפרסם את התשובות
קרא עוד...
כאן נעלה חידות ולאחר יום נפרסם את התשובות.אתם מוזמנים לנסות לשלוח לנו את התשובה הנכונה.
קרא עוד...
פה יהיו כל מיני חידות אתם תוכלו לענות עליהם ואנחנו נגיד אם התשובה נכונה.
קרא עוד...
הרשמה לכתות א לתשפ"ב
כניסה ליישומי גוגל בית ספריים
תשלומי הורים תשפ"א
אלון- בית ספר ללא בוטנים ושקדים
קישורים למורים - נעול
רשימת ספרים ורשימת ציוד לשנת לימודים תשפ"א
חדשות והודעות
למידה מרחוק - תלמידים
למידה מרחוק - למורים
חידות תלמידים
יישומים מתוקשבים
אלון- בית ספר ירוק
הספרייה שלנו
בטיחות ברשת
אודות
נהלים
אלון - בית ספר סביבתי
אתרי כיתות
בית ספר מוביל פדגוגיה
אתרי הישובים שלנו
מסגרות העשרה
תחנת מטאורולוגית
יומן בית ספר
שיעורים של תלמידים
הורים