יום ג', ח’ באייר תשפ”א

ברוכים הבאים לבית ספר אלון! לתהליך ההרשמה שלושה שלבים: 1. הרשמה באתר המועצה האזורית מטה יהודה 2. מילוי שאלון ההרשמה המקוון בצירוף צילום ת.ז של ההורים 3. מילוי שאלון העדפות שיבוץ (בחודש מאי 2021) קישור לשאלון ההרשמה המקוון הכינו מראש צילום ת.ז. קישור לטופס כתב הצהרה להורים גרושים-פרודים-משפחות יחידניות. הכרחי לצרף במידה ורלוונטי קישור לשאלון צרכים לקראת שיבוץ למילוי בחודש מאי קישור לטופס הצהרת בריאות ל - א. למילוי בתחילת שנת הלימודים קישור לטופס רישום וויתור סודיות תשפא. למילוי בתחילת שנת הלימודים במידה וישנן שאלות, ניתן לפנות למזכירות בית הספר במייל mazqirot.alon@gmail.com או בטלפון 02-5341965

 
 
הרשמה לכתות א לתשפ"ב
כניסה ליישומי גוגל בית ספריים
תשלומי הורים תשפ"א
אלון- בית ספר ללא בוטנים ושקדים
קישורים למורים - נעול
רשימת ספרים ורשימת ציוד לשנת לימודים תשפ"א
חדשות והודעות
למידה מרחוק - תלמידים
למידה מרחוק - למורים
חידות תלמידים
יישומים מתוקשבים
אלון- בית ספר ירוק
הספרייה שלנו
בטיחות ברשת
אודות
נהלים
אלון - בית ספר סביבתי
אתרי כיתות
בית ספר מוביל פדגוגיה
אתרי הישובים שלנו
מסגרות העשרה
תחנת מטאורולוגית
יומן בית ספר
שיעורים של תלמידים
הורים