יום ג', ח’ באייר תשפ”א

עם החזרה לבית הספר אנו רוצים להרחיב את מגוון פעילויות החוץ לילדים בהפסקות ובשיעורים. 1. בשבועות הקרובים יותקנו מתקני כושר וטיפוס נוספים משמאל לאולם הספורט, שקיבלנו עבור כיתות התקשורת - ישמשו כמובן את כלל בית הספר. 2. אנחנו רוצים להעשיר את חצר בית הספר במשחקי רצפה .אנו רוצים לערב את הילדים והצוות בבחירת המשחקים.א. מצ"ב שאלון עם 4 שאלות שנשלח לילדים - לבחירה (מוזמנים גם להשיב ) https://forms.gle/H5hNEoNxQeEWvuVg6

 
 
הרשמה לכתות א לתשפ"ב
כניסה ליישומי גוגל בית ספריים
תשלומי הורים תשפ"א
אלון- בית ספר ללא בוטנים ושקדים
קישורים למורים - נעול
רשימת ספרים ורשימת ציוד לשנת לימודים תשפ"א
חדשות והודעות
למידה מרחוק - תלמידים
למידה מרחוק - למורים
חידות תלמידים
יישומים מתוקשבים
אלון- בית ספר ירוק
הספרייה שלנו
בטיחות ברשת
אודות
נהלים
אלון - בית ספר סביבתי
אתרי כיתות
בית ספר מוביל פדגוגיה
אתרי הישובים שלנו
מסגרות העשרה
תחנת מטאורולוגית
יומן בית ספר
שיעורים של תלמידים
הורים