יום ג', טו’ בסיון תשע”ט.

14/12/11 להורים שלום, הנדון: בטיחות בהסעות נושא תאונות הדרכים הוא אחד מהנושאים הכאובים במדינת ישראל ובשל כך מתקיים בכל שנה "יום הזהירות בדרכים הלאומי". ביום זה מעמיקים בנושא הבטיחות ומעלים את מודעות הציבור והתלמידים לנושא. בבי"ס אלון אנו רואים חשיבות רבה בהעמקת נושא הבטיחות בדרכים בעיקר בשל היותנו בי"ס מוסע. בשל חשיבותו, אנו מקדישים שבוע שלם מרוכז העוסק בנושא הזהירות בדרכים, זאת בנוסף ללימוד הנושא בכיתות א', ה' במסגרת שעה שבועית, כמו כן מתקיימות הדרכות וניתנים הסברים יומיומיים אל מול חוקים וכללים של ביה"ס ושל המדינה (נוהל הסעות נמצא באתר ביה"ס). אני מאמינה כי כללים ברורים, אחידים ועקביות יתרמו להטמעת החינוך לבטיחות בדרכים אצל התלמידים. מכאן שחשוב מאוד גם השיח האחיד והמסרים האחידים שהבית צריך לשדר יחד עם ביה"ס. אני מבקשת שגם אתם ההורים, תהיו שותפים איתנו באחריות על בטיחות הילדים. אנא שוחחו עם ילדיכם על התנהגותם בהסעות: האם הם מקפידים לחגור חגורת בטיחות לאורך כל הנסיעה? האם הם יושבים במקומם? כיצד הם עולים לאוטובוס ויורדים ממנו ועוד. בבדיקה שערכתי מסתבר כי ילדים רבים משחררים את החגורה לאחר יציאת האוטובוס את הישוב או ביה"ס, כמו כן מופעל לחץ חברתי על תלמידים שחוגרים, לא לחגור. אני רואה בחומרה נושא זה ומטפלת בו אל מול כל תלמיד באופן אישי. חשוב להדגיש כי חגירת חגורת הבטיחות היא אחריות בלעדית של התלמיד על חייו, והוא אינו עושה זאת בשביל המנהלת או ההורים. במקרה של אירועים חריגים יש לדווח מידית לי או לאפרת (המזכירה), אנו מטפלות בכל הפניות. תקינות חגורות הבטיחות: השבוע קיימתי ביקורת פתע. לשמחתי כל החגורות בששת האוטובוסים היו תקינות. אני יודעת כי לעיתים יש חגורות מקולקלות או שהתלמידים אינם יכולים לשחררן ממקומן. בכל בעיה על התלמיד לפנות בבקשת עזרה מתלמיד מבוגר או מהנהג. מצפה לשיתוף פעולה. בברכה, עידית ניב מנהלת