יום ג', ח’ באייר תשפ”א
כאן נעלה חידות ולאחר יום נפרסם את התשובות.אתם מוזמנים לנסות לשלוח לנו את התשובה הנכונה.

חיידק מכפיל את עצמו כל שנייה וב30 שניות הוא ממלא כוס.תוך כמה זמן הוא ממלא חצי כוס? התשובה היא: 29 שניות

 
 
הרשמה לכתות א לתשפ"ב
כניסה ליישומי גוגל בית ספריים
תשלומי הורים תשפ"א
אלון- בית ספר ללא בוטנים ושקדים
קישורים למורים - נעול
רשימת ספרים ורשימת ציוד לשנת לימודים תשפ"א
חדשות והודעות
למידה מרחוק - תלמידים
למידה מרחוק - למורים
חידות תלמידים
יישומים מתוקשבים
אלון- בית ספר ירוק
הספרייה שלנו
בטיחות ברשת
אודות
נהלים
אלון - בית ספר סביבתי
אתרי כיתות
בית ספר מוביל פדגוגיה
אתרי הישובים שלנו
מסגרות העשרה
תחנת מטאורולוגית
יומן בית ספר
שיעורים של תלמידים
הורים