יום ג', ח’ באייר תשפ”א

https://digitalpedagogy.co/2016/10/14/wizer-me-%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/?fbclid=IwAR2TIilf9o9GNkyts98z5fWFluZ6d-II9nwvG9Kzfj2Zbdhp1QirmF6e3PM

 
 
הרשמה לכתות א לתשפ"ב
כניסה ליישומי גוגל בית ספריים
תשלומי הורים תשפ"א
אלון- בית ספר ללא בוטנים ושקדים
קישורים למורים - נעול
רשימת ספרים ורשימת ציוד לשנת לימודים תשפ"א
חדשות והודעות
למידה מרחוק - תלמידים
למידה מרחוק - למורים
חידות תלמידים
יישומים מתוקשבים
אלון- בית ספר ירוק
הספרייה שלנו
בטיחות ברשת
אודות
נהלים
אלון - בית ספר סביבתי
אתרי כיתות
בית ספר מוביל פדגוגיה
אתרי הישובים שלנו
מסגרות העשרה
תחנת מטאורולוגית
יומן בית ספר
שיעורים של תלמידים
הורים