יום ג', ח’ באייר תשפ”א
תשלחו תגובה של התשובה שלכם כעבור יום נפרסם את התשובות

החידה :אני שוקעת אבל לא טובעת. מי אני?החידה :רכבת חשמלית נוסעת לדרום, לאיזה צד העשן עף? החידה :החצי שלי יותר גדול ממני.מי אני? החידה :אם אתה רוצה לשבור אותו אתה צריך לנצח אנשים אחרים , מי הוא ?החידה :הוא בצורת ריבוע שהוא מגיע כשפותחים אותו הוא עגול וכשחותכים אותו הוא משולש

 
 
הרשמה לכתות א לתשפ"ב
כניסה ליישומי גוגל בית ספריים
תשלומי הורים תשפ"א
אלון- בית ספר ללא בוטנים ושקדים
קישורים למורים - נעול
רשימת ספרים ורשימת ציוד לשנת לימודים תשפ"א
חדשות והודעות
למידה מרחוק - תלמידים
למידה מרחוק - למורים
חידות תלמידים
יישומים מתוקשבים
אלון- בית ספר ירוק
הספרייה שלנו
בטיחות ברשת
אודות
נהלים
אלון - בית ספר סביבתי
אתרי כיתות
בית ספר מוביל פדגוגיה
אתרי הישובים שלנו
מסגרות העשרה
תחנת מטאורולוגית
יומן בית ספר
שיעורים של תלמידים
הורים