יום ג', ח’ באייר תשפ”א

תרגולון http://www.tirgulon.co.il/index.html עשרה כלים לחינוך https://slides.com/ilanbenyaakov/edtech-4-12אתר לקביעת אסיפות הורים ולתקשורת הורים-מורים-ילדיםhttps://www.bloomz.net/ אתר להצבת שאלה שאפשר תוך כדי למפות את התשובותhttps://pollev.com/ צפייה מודרכת של סרטוניםהוספת שאלות באמצע סרטוןhttps://go.playposit.com/ מנטימטר- כלי דיגיטלי ליצירת מצגת אינטראקטיבית או סקר המאפשר משוב מהתלמידיםhttps://www.mentimeter.com/ קטלוג חינוכיhttps://ecat.education.gov.il/ כלים דיגיטליםhttps://ecat.education.gov.il/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקהhttp://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1185:hamlaza-menu&catid=37&Itemid=208

 
 
הרשמה לכתות א לתשפ"ב
כניסה ליישומי גוגל בית ספריים
תשלומי הורים תשפ"א
אלון- בית ספר ללא בוטנים ושקדים
קישורים למורים - נעול
רשימת ספרים ורשימת ציוד לשנת לימודים תשפ"א
חדשות והודעות
למידה מרחוק - תלמידים
למידה מרחוק - למורים
חידות תלמידים
יישומים מתוקשבים
אלון- בית ספר ירוק
הספרייה שלנו
בטיחות ברשת
אודות
נהלים
אלון - בית ספר סביבתי
אתרי כיתות
בית ספר מוביל פדגוגיה
אתרי הישובים שלנו
מסגרות העשרה
תחנת מטאורולוגית
יומן בית ספר
שיעורים של תלמידים
הורים