יום ג', ח’ באייר תשפ”א

קבוצת ריצה משלבת - ספורט ללא גבולותבהנחיית גיא בן דור, מייסד ומאמן ראשי 180°כיתות ד'-ו': יום חמישי בין השעות 14:00 - 15:00 (ובנוסף השתתפות במירוץ רשמי)ארגון 180° פועל על מנת לסייע לכל אדם לשפר את יכולותיו ולממש את הפוטנציאל שלו באמצעות פעילות ספורטיבית משותפת, ולחולל שינוי של 180° בחייו. הפעילות כוללת קבוצות ריצה והליכה המשלבות מתאמנים עם מוגבלויות ומתנדבים מלווים.במסגרת פרויקט ייחודי של 180° עם בית ספר אלון, מוקמת קבוצת ריצה בה ישתתפו תלמידי כיתות התקשורת הבוגרות שלנו יחד עם תלמידים נוספים מכיתות ד'-ו'.מפגש הכרות למשתתפי התכנית הרשומים יתקיים ביום רביעי 13.11.19 במסגרת יום הלימודים.האימונים יתחילו ביום חמישי 21.11.19 ותסתיים ב -25.3.20במסגרת התכנית נשתתף במירוץ הקהילות או במירוץ המשפחות של מרתון ירושלים שיתקיים ביום שישי 20/3/2020.התכנית ממומנת ברובה הגדול על ידי תרומות חיצוניות ובהשתתפות בית הספר מתקציבי החינוך המיוחד.נבקש מהורי כל משתתף להרים תרומה בסך 280 שקלים לכל שנת הפעילות. ההשתתפות כוללת כ-20 מפגשים לאורך כ-4 חודשים, הרשמה למירוץ במרתון ירושלים, הסעות וחולצות. לכל שאלה ובקשה ניתן לפנות אל גבי, רכזת כיתות התקשורת ומרכזת הקבוצה: 052-8908710להרשמה, נא למלא את הטופס המצ"ב ולהביאו במעטפה למזכירות בצירוף המחאה לפקודת בית ספר אלון. בברכה , דרור איוניר גבי קליימן מנהל בית הספר רכזת כיתות תקשורת טופס הרשמה - 180 תשפ.docx

 
 
הרשמה לכתות א לתשפ"ב
כניסה ליישומי גוגל בית ספריים
תשלומי הורים תשפ"א
אלון- בית ספר ללא בוטנים ושקדים
קישורים למורים - נעול
רשימת ספרים ורשימת ציוד לשנת לימודים תשפ"א
חדשות והודעות
למידה מרחוק - תלמידים
למידה מרחוק - למורים
חידות תלמידים
יישומים מתוקשבים
אלון- בית ספר ירוק
הספרייה שלנו
בטיחות ברשת
אודות
נהלים
אלון - בית ספר סביבתי
אתרי כיתות
בית ספר מוביל פדגוגיה
אתרי הישובים שלנו
מסגרות העשרה
תחנת מטאורולוגית
יומן בית ספר
שיעורים של תלמידים
הורים