יום ג', טו’ בסיון תשע”ט.

בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית בסוף שנה שעברה התבשרנו כי ביה"ס ניכנס לתוכנית יוקרתית חדשה של משרד החינוך לבתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית. לתוכנית נבחרו 51 בתי -ספר מכל הארץ ומשלושת המיגזרים: ממלכתי, ממלכתי- דתי וערבי. מטרת התוכנית: לפתח בתי ספר אלה כך שישמשו בתי ספר מדגימים עבור מנהלים וצוותי חינוך בכל הקשור לקידומם של תהליכי הוראה למידה איכותיים. הקריטריונים לבחירת ביה"ס לתוכנית: · בי"ס שהוביל מהלכים ושינויים שהביאו לקידום ההישגים הלימודיים של תלמידיו וכן להישגים גבוהים בתחום האקלים המיטבי. · בי"ס שפועל באופן עקבי ושיטתי להבטחת סביבת למידה חינוכית תומכת, רגועה ובטוחה. · בי"ס המקדם תהליכי התפתחות מיקצועית של מוריו, לטיפוח תהליכי הוראה-למידה. בי"ס אלון כזכור לכם קיבל תעודת הערכה לקידום אקלים מיטבי של מנהל המחוז (תשס"ט) ובמיצ"ב האחרון בשפה הגיע למקום הראשון במחוז. ביה"ס מראה כל הזמן, ולאורך זמן שיפור והתקדמות בכל המדדים אותם בוחן משרד החינוך. במסגרת התוכנית, מקבל ביה"ס ליווי, הדרכה ויעוץ למנהלת ולצוות המורים. אותנו חונכת אירית דורי העובדת עם המנהלת, בעלי תפקידים וכלל המורים בנושאים אותם אנו רוצים להמשיך לקדם. אנו מנתחים את חוזקות הצוות וביה"ס, בוחנים נקודות בהן אנו רוצים להשתפר ובונים תוכניות בהתאם. התוצאות המצופות בעקבות המהלך: · המשך הפעלה ופיתוח של תהליכי הוראה- למידה איכותיים המאפשרים את קידום הישגי התלמידים. · העצת היכולת של ביה"ס להוביל שנוי ושיפור מתמיד בתהליכי הוראה- למידה בהתבסס על נתונים ויעדים שביה"ס מגדיר. · בי"ס מדגים-הפצת הידע לבתי ספר אחרים. · המלצות למערכת החינוך ברמת המדיניות ביחס להיבטים שיבחנו. "אלון" יהווה מודל למידה לבתי ספר אחרים – למידה מהצלחות.