יום ג', ח’ באייר תשפ”א

'מעברים' גן- א' תוכנית 'מעברים' גן- כיתה א' תוכנית 'מעברים' נבנתה בהשתתפות צוות רחב שכלל את מנהל מחלקת החינוך במועצה, מפקחת הגנים, גננות הגנים המזינים את ביה"ס, מחנכות א' -ב', יועצת ביה"ס ומנהלת ביה"ס. להלן התוכנית: הרציונאל המעבר מגן לא' הינו מעבר ראשון שהילד עובר במערכת החינוכית ולכן החשיבות המרבית בהצלחתו. במעבר ממסגרת הגן למסגרת ביה"ס מתרחש תהליך של שינוי עבור הילד מבחינה פיזית, קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית. ככל שהילד יהא מוכן יותר למעבר והמעבר יהפוך למוצלח, כך יגדל הסיכוי שיוכל לחווות הצלחה במעברים הבאים בחייו. מטרת על שיתוף פעולה בין הגורמים השונים (הורים, מורים, גננות, מועצה) הרואה ומדגישה את טובת הילד וצרכיו, תתרום להסתגלות מיטיבה של הילד ולמוכנותו למעבר מהגן לכיתה א'. היעדים היעדים הנגזרים ממטרה זו התמקדו בהכנת הילד לקראת המעבר למסגרת שהיא שונה פיזית, אישית, קוגניטיבית, רגשית, חברתית והתנהגותית. מפגשי הורים ומפגשי ילדי גן- א' הם פועל יוצא של רציונאל התוכנית , מטרת העל והיעדים. מבנה המפגשים ותוכנם מפגשי הורים- יתקיימו שני מפגשים לכל הורי ילדי הגנים. המפגשים יתקיימו בביה"ס, המפגש הראשון עוסק במוכנות ובשלות לכיתה א'. יינתן רקע תיאורטי, יתקיים דיון סביב תכנים שיעלו, בהנחיית פסיכולוגית ביה"ס. במפגש השני יוצג ה"אני מאמין" הבית ספרי וימסר ידע בסיסי על ידי מנהלת ביה"ס. בהמשך תוצג תוכנית מעברים ותתקיים סדנא חווייתית בנושא "סיפורי מעבר" של ההורים עצמם, בהנחיית יועצת ביה"ס. יערך סיור מודרך בביה"ס בליווי מנהלת ויועצת. מפגשי ילדי גן – א' המפגש הראשון יתקיים בגני הילדים. ילדי כתה א' יפוזרו בגנים שלמדו בהם לפני שנה. ילדי כיתות א' יחזרו ל"חווית הגן". יערכו משחקי היכרות ופעילות משותפת בין ילדי הגן לילדי כיתות א' בפינות הגן ובחצר הגן. מפגשי ילדי הגן בביה"ס חמשת הגנים המזינים את ביה"ס יגיעו יחדיו לביה"ס הם יחולקו לשתי קבוצות.כל קבוצה תיכנס לאחת מכיתות א'. קיום פעילויות משותפות עם ילדי כיתות א' המארחות. המפגשים יתקיימו בין השעות 9:00- 11:15. סדר יום לדוגמא: 9:00- מפגש בכיתות (סיפור, משחק) 9:50- הפסקה וארוחת עשר משותפת 10:15- פעילות משותפת בתנועה/ מוסיקה /אומנות 11:00- פעילות מסכמת בכיתות (רפלקציה, סיור בביה"ס) 11:15- פיזור ילדי הגנים יבקרו שלוש פעמים בביה"ס. בכל ביקור יחשפו הילדים לתכנים ומקומות חדשים. הצלחת תוכנית ה'מעברים' גן כתה א' היא בסיס לתחילתה של הכרות, בניית שותפות ואמון בין ההורים, תלמידים וצוות ביה"ס. לשם הצלחתה אנו מצפים לשותפות מלאה של כל השותפים: גננות, מועצה, משרד החינוך, הורים וצוות ביה"ס. אנו מודים לכל המשתתפים עד כה על הפתיחות הנכונות, התרומה ההדדית והאווירה הטובה שתרמה רבות להסתגלותם של ילדי כיתה א' לביה"ס. כתבה: עירית וינברג- יועצת ביה"ס מנחה ורכזת תוכנית "מעברים".

 
 
הרשמה לכתות א לתשפ"ב
כניסה ליישומי גוגל בית ספריים
תשלומי הורים תשפ"א
אלון- בית ספר ללא בוטנים ושקדים
קישורים למורים - נעול
רשימת ספרים ורשימת ציוד לשנת לימודים תשפ"א
חדשות והודעות
למידה מרחוק - תלמידים
למידה מרחוק - למורים
חידות תלמידים
יישומים מתוקשבים
אלון- בית ספר ירוק
הספרייה שלנו
בטיחות ברשת
אודות
נהלים
אלון - בית ספר סביבתי
אתרי כיתות
בית ספר מוביל פדגוגיה
אתרי הישובים שלנו
מסגרות העשרה
תחנת מטאורולוגית
יומן בית ספר
שיעורים של תלמידים
הורים